Dokumenty

Dokumenty związane z rekrutacją:

 

Dokumenty, które należy dostarczyć razem z podpisaną umową:

  • Oświadczenie o zamieszkaniu (pdf) - tylko dla osób niezamieszkujących w Gdańsku

 

Dokumenty, które należy dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka:

  • Upoważnienie do odbioru dziecka (doc docx pdf) - tylko w sytuacji gdy upoważniane są osoby inne niż opiekunowie prawni (rodzice), dostarczane każdorazowo gdy zmieniają się osoby upoważnione
  • Oświadczenie COVID-19 (doc docx pdf) - dostarczają wszyscy

 

Inne dokumenty informacyjne:

Wyprawka

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Obowiązek informacyjny - monitoring

Regulamin parkingu