O przedszkolu "Radosny Zakątek" w Gdańsku

Nasze przedszkole przy ul. Warszawskiej 153 powstało jako filia Przedszkola Radosny Zakątek przy ul. Chałubińskiego 18. Koncepcja zakłada wspieranie rozwoju dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb edukacyjnych a także umożliwia rozwój talentów i zainteresowań.

Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Dzięki temu podejmują obowiązek szkolny bez stresu i osiągają sukcesy.

Zajęcia obowiązkowe prowadzone są na wysokim poziomie i dostosowane są do możliwości dzieci – mają one możliwość samorealizacji i wyboru propozycji działania. Program wychowawczy dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców, środowiska lokalnego z poszanowaniem praw dziecka. Zajęcia dodatkowe są różnorodne, dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci oraz ich rodziców.

Placówka współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Współpraca ta oparta jest na zaangażowaniu wszystkich pracowników. Są oni życzliwi i uśmiechnięci – wspólnie tworzą przyjazną atmosferę. Dzięki temu dzieci czują ,że są akceptowane i bezpieczne. Wychowankowie potrzebujący pomocy, znajdują oparcie w nauczycielach którzy wprowadzają dzieci w świat bezpieczny i przyjazny. Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy wspólnie wymieniają pomysły i doświadczenia, chętnie dzielą się zdobyta wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami. Wszyscy wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizowane są imprezy, które pozwalają wspólnie spędzić czas. Dobra współpraca ze środowiskiem pozwala nam zaistnieć , wzbogacić bazę placówki. Nasze przedszkole jest kolorowe, bajeczne i ciepłe. Wyposażone w nowoczesny sprzęt i meble. Zgodnie ze statutem placówka może przyjąć do 6 oddziałów dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkolaki mają do dyspozycji przestronne sale zajęć wyposażone w sprzęt i zabawki i inne pomoce dostosowane do ich potrzeb i możliwości.