Nasze Przedszkole

Wnętrza naszego przedszkola są nowoczesne i estetyczne. Jasne, bezpieczne i przestronne sale wyposażone są w sprzęt i zabawki sprzyjające rozwijaniu wszechstronnych umiejętności dziecka i doskonale przygotowujące do edukacji szkolnej. W salach znajdują się kąciki tematyczne, które zaspokajają różnorodne potrzeby dzieci. Ułatwiają kontakty z rówieśnikami oraz rozwijają zdolności manualne i językowe. Meble i wysokość okien dostosowane są do wzrostu dzieci, co umożliwia im swobodną i bezpieczną aktywność. Kolory i dodatki sprzyjają nauce, koncentracji i stwarzają poczucie bezpieczeństwa. Każda z sal ma powierzchnię 75 m.kw. i jest wysoka na 3m. Każda grupa liczy ok. 25 dzieci znajdujących się pod opieką nauczyciela, w najmłodszych grupach wspomagane przez pomoc nauczyciela. Każde pomieszczenie posiada innowacyjny system wentylacyjny wyposażony w wielostopniową filtrację, który dba o czyste powietrze wewnątrz budynku.

Sala dydaktyczna  Sala dydaktyczna

Sala dydaktyczna  Sala dydaktyczna

Przy każdej z sal znajduje się węzeł sanitarny.

Toalety  Toalety

Przestronny hol wraz z szatnią. Każde dziecko posiada własną szafkę na swoje ubrania. Szatnie są estetyczne i kolorowe.

Hol i szatnie  Hol i szatnie

Hol i szatnie  Hol i szatnie

W budynku znajduje się sala zabaw oraz mini-siłownia dla dzieci.

Minisiłownia  Minisiłownia

Sala zabaw  Sala zabaw

Ogród przedszkolny
Najbliższym środowiskiem przyrodniczym jest dla dziecka ogród przedszkolny, który może służyć do poznawania przyrody, ponieważ spełnia funkcję poznawczą, estetyczną i rekreacyjną. Zagospodarowany jest też roślinnością. Zajęcia przeprowadzone w ogrodzie wpływają pozytywnie na sferę emocjonalną i zaspokajają potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważne jest wyposażenie go w sprzęt do zabaw, piaskownicę oraz górkę saneczkową. Zajęcia i zabawy prowadzone w terenie wpływają nie tylko na kontakt z przyrodą, ale na kontakt między dziećmi ,które zaczynają rozumieć związek człowieka z poszczególnymi elementami. Nasz ogród przedszkolny stanowi niewyczerpane źródło pomysłów do zabaw, zajęć i ćwiczeń gimnastycznych. Przez kontakt z przyrodą można dostarczyć dzieciom wiadomości przyrodnicze i kształtować postawy ekologiczne już u dzieci w przedszkolu.

Plac zabaw  Plac zabaw

Plac zabaw  Plac zabaw

W Przedszkolu "Radosny Zakątek" znajduje się profesjonalna kuchnia z nowoczesnym wyposażeniem.

Przedszkole posiada również własny parking, aby bezpiecznie dostać się do przedszkola (regulamin parkingu).