Ramowy rozkład dnia - dla grup: Słoneczka, Motylki, Jagódki

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci.
Praca indywidualna i zespołowa.
Praca z dziećmi uzdolnionymi lub praca wyrównawcza.
Stwarzanie warunków do swobodnych zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
Zabawy ruchowe.
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.
8.00-8.30 Śniadanie
8.30 - 9.00 Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.
9.00 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne organizowane w małych zespołach lub z całą grupą przeplatane zabawami ruchowymi.
10.00 - 10.15 Przygotowanie do wyjścia na teren ogrodu przedszkolnego, ubieranie się w szatni.
10.15 - 11.15 Swobodne i organizowane zabawy
z wykorzystaniem przyrządów terenowych i zabawek.
Spacery i obserwacje przyrody.
11.15 - 11.30 Przebieranie się w szatni. Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
11.30 - 12.00 Obiad – drugie danie
12.00 - 13.35 Czynności higieniczne przygotowujące dziecko do odpoczynku.
Relaks, odpoczynek, sen
13.35 - 13.50 Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku
13.50 - 14.30 Zupa i podwieczorek
14.30 - 15.30 Spacery. Swobodne zabawy w ogrodzie
z wykorzystaniem przyrządów terenowych i zabawek.
15.30 - 17.00 Praca z dziećmi uzdolnionymi lub praca wyrównawcza.
Stwarzanie warunków do swobodnych zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Rozchodzenie się dzieci.