Ramowy rozkład dnia - dla grup: Jelonki, Gwiazdeczki, Pszczółki

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci.
Praca indywidualna i zespołowa.
Praca z dziećmi uzdolnionymi lub praca wyrównawcza.
Stwarzanie warunków do swobodnych zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
Zabawy ruchowe.
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.
8.00-8.30 Śniadanie
8.30-10.00 Zajęcia dydaktyczne organizowane w małych zespołach lub z całą grupą przeplatane zabawami ruchowymi.
10.00-10.15 Przygotowanie do wyjścia na teren ogrodu przedszkolnego, ubieranie się w szatni.
10.15-11.15 Swobodne i organizowane zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem przyrządów terenowych i zabawek.
Spacery i obserwacje przyrody.
11.15-11.30 Przebieranie się w szatni.
Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
11.30-12.00 Obiad – drugie danie
12.00-12.15 Przygotowanie do wyjścia na teren ogrodu przedszkolnego, ubieranie się w szatni.
12.15-13.15 Spacery. Swobodne zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem przyrządów terenowych i zabawek.
13.15-13.30 Przebieranie się w szatni.
Czynności higieniczne. Przygotowanie do posiłku.
13.30-14.00 Zupa
14.00-15.00 Zajęcia dodatkowe organizowane indywidualnie, w małych zespołach lub dla całej grupy.
15.00-15.15 Podwieczorek
15.15-17.00 Praca z dziećmi uzdolnionymi lub praca wyrównawcza.
Stwarzanie warunków do swobodnych zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
Rozchodzenie się dzieci.