WRZESIEŃ 2021

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

I W PRZEDSZKOLU

II MOJA MIEJSCOWOŚĆ

III JA, TY I ŚRODOWISKO

IV DARY JESIENI

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- integrowanie się z grupą rówieśniczą;

- poznanie topografii przedszkola;

- ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;

- stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję;

- wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych;

- wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów;

- poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;

- poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja;

- poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów;

- poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy;

- nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki;

- dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku;

- rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców;

- kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych;

- kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy;

- wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie;

- kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;

- kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;

- układanie krótkich zdań na podany temat;

- kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

- nauka piosenek i pląsów;

- wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.