WRZESIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

I W PRZEDSZKOLU

II WAKACYJNE WSPOMNIENIA

III MOJA MIEJSCOWOŚĆ

IV DARY JESIENI

V JA, TY, ŚRODOWISKO

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·        Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

·        Poznanie topografii przedszkola.

·        Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

·        Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

·        Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

·        Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

·        Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

·        Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

·        Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

·        Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

·        Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

·        Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

·        Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

·        Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·        Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

·        Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

·        Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

·        Nauka piosenek i pląsów.

·        Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.