PAŹDZIERNIK 2021

Październik 1. Idzie jesień przez świat 2. Jesienna przyroda 3. Koszyk Pani Jesieni 4. Skarby jesieni Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: - poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; - umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody; - uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka; - wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego; - tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; - poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie; - nabieranie sprawności motoryki małej; - rozumienie pojęć mały, duży; - kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży; - wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi; - zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką; - wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi; - ukazanie możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą roku do zabaw i ćwiczeń; - poznanie malarstwa o tematyce jesiennej; - rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby; - kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej; - poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych; - nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt; - czerpanie przyjemności ze wspólnej eksploracji otoczenia; - zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna); - stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; - czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; - nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / niższy, wysoko / nisko; - wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt; - nabywanie odpowiedzialności podczas działań grupowych; - poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli); - uwrażliwianie na muzykę; - konstruowanie sylwet ptaków; - kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu; - odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych; - uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie; - określenie zasad zdrowego odżywiania; - poznanie znaczenia zwrotu ubierać się na cebulkę; - zapoznanie się z wyglądem dyni; - kształtowanie umiejętności opisywania go słowami; - kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe; - tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; - utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat); - dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym; - stwarzanie okazji do wspólnego dostrzegania piękna przyrody; - muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów; - kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki; - rozwijanie wrażliwości muzycznej; - łączenie pojęć dobry / zły z kolorami; - tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią; - wzbogacanie doświadczeń plastycznych; - rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw; - kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie; - wzbudzanie zainteresowania otaczającym światem; - zdobywanie wiadomości o kapuście; - tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi; - tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; - zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych; - umiejętność nazywania produktów spożywczych; - rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia; - poznanie owoców i ich nazw; - umiejętność rozróżniania owoców; - rozwijanie wrażliwości muzycznej; - nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne; - wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych; - kształtowanie pomysłowości i twórczości; rozwijanie umiejętności społecznych.