Oferta

W przedszkolu "Radosny Zakątek" zapewniamy:

 • Realizowanie podstawy programowej MEN

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach pracy przedszkola. Pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą prowadzimy w oparciu o program "Razem w przedszkolu" oraz wdrażane projekty.

 • Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

Rytmika ma ogromny i wszechstronny wpływ na rozwój dziecka. Dzięki niej maluch uczy się interpretować muzykę, dając tym samym podstawy do umiejętności przeżywania piękna i sztuki. Na zajęciach zdobywa podstawowe wiadomości o świecie, kształtuje swoją osobowość twórczą, staje się otwartym, wrażliwym, myślącym człowiekiem, a tym samym o wiele łatwiej będzie wkroczyć w etap szkolny. Obcowanie z muzyką kształtuje wrażenia i upodobania estetyczne. Pobudza to wrażliwość dziecka, wzbogaca także jego wyobraźnię, rozwija zdolność empatii. Dzieci grając na instrumentach poznają je, wyczuwają rytm, uczą się współpracy i lepiej koncentrują uwagę. Muzyka w połączeniu z ruchem, np. klaskaniem czy marszem, pobudza do myślenia i ułatwia maluchom zapamiętywanie nowych informacji. Zajęcia rytmiczne zaspokajają takze potrzebę ruchu, aktywności. Poprzez uczestniczenie w nich dzieci oswajają się z wystąpieniami, przez co lepiej radza sobie z tremą.

 • Język angielski

Język angielski w naszym przedszkolu prowadzony jest w sposób wykorzystujący różne metody pracy oraz podejście multisensoryczne. Dzieci osłuchują się z językiem, śpiewają piosenki,uczą się słówek oraz całych zwrotów poprzez zabawę. Przedszkolakom na zajęciach towarzyszą pacynki, które zachęcają do mówienia i śpiewania nieśmiałe maluchy oraz wprowadzają elementy humoru i pozytywnego nastroju. Na zajęciach stosowane są głównie metody Total Physical Response, dramy, Story telling and songs - wykorzystanie tzw. Big Books do rozwijania umiejętności słuchania i czytania. Ponadto w pracy z dziećmi bardzo ważne jest budowanie sytuacji wiarygodności, zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa.

 • Taniec nowoczesny

Dzieci już od najmłodszych lat mają naturalną potrzebę ruchu i zabawy. Formą, która łączy te dwie dyscypliny jest taniec. Dzieci bardzo lubią tańczyć, wiele zabaw połączonych z ruchem i tańcem podejmują spontanicznie i te właśnie reakcje należy w nich rozwijać. Taniec to nie tylko wspaniała zabawa, wpływa także pozytywnie na kondycję psychofizyczną dzieci, rozwija ich osobowość oraz postawy wychowawcze. Niezaspokojenie potrzeby ruchu u najmłodszych może być przyczyną napięć nerwowych i zaburzeń emocjonalnych, które niszczą ich psychikę. Taniec i towarzysząca mu swobodna, zabawowa atmosfera powoduje więc odprężenie psychiczne oraz likwiduje źródła frustracji. Podczas tańca dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat. Stają się bardziej spontaniczne, odważne, wzrasta u nich poczucie własnej wartości. Owocuje to przełamaniem nieśmiałości, większą wiarą w siebie i w swoje umiejętności. Oprawa, która towarzyszy tańcu i on sam rozwija w dzieciach inteligencję twórczą, wyobraźnię przestrzenną oraz rozbudza i kształtuje w nim wrażliwość muzyczną, na którą składają się słuch muzyczny wraz z umiejętnością emocjonalnego reagowania na muzykę.

 • Warsztaty teatralne

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwagi na to, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści rozwoju wyobraźni, motoryki, doskonalenia mowy i umyzykalnienia, a także zwiększa poczucie własnej wartości

 • Wydarzenia kulturalne (Udział w teatrzykach i koncertach)

Kontakt z szeroko pojętą sztuką jest bardzo ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka w tym dziecka. Spektakle teatralne to nie tylko świetna zabawa dla najmłodszych, kształtowanie ich wrażliwości i wyobraźni. Poprzez ich interaktywny charakter wciągamy dzieci w fabułę spektaklu. Przez ten zabieg widz jeszcze bardziej wchodzi w świat teatru, wie, że ma wpływ na to, co za chwilę się wydarzy. Czasem musi wyjść na scenę, czasem coś zaśpiewać. Staje przed obcymi rówieśnikami zupełnie nieskrepowany, bez tremy. Świat wyobraźni staje się przez to dla niego jeszcze bliższy. A im bardziej go pozna, tym większy użytek zrobi z niego w przyszłości, w dorosłym życiu.

 • Zajęcia z zakresu kodowania - elementy z robotyki (kodowanie na dywanie, zabawa z robotami)

Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą.

 • Diagnoza logopedyczna

Na początku każdego roku szkolnego oferujemy diagnozę logopedyczną każdego dziecka (nieodpłatnie). Ważne jest aby zauważyć wszelkie nieprawidłowe zachowania dziecka związane z rozwojem mowy. Zaburzenia rozwoju mowy wpływają także na funkcjonowanie dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych i mogą niekorzystnie wpłynąć na jego rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz ruchowy. W przedszkolu odbywają się zajęcia z terapii logopedycznej prowadzone przez logopedę indywidualnie z dzieckiem (płatne).

 • Aktywności sportowe ogólnorozwojowe

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych i smaku estetycznego.Szeroko pojęte zdrowie(w sensie fizycznym, psychicznym ispołecznym) kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. Wobecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego.Niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach przedszkola znaczne rozszerzenie celówi treści działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego przedszkolaków. Mając to na uwadze staramy się zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy sprawiały dzieciom radość. Realizujemy to poprzez organizowanie zajęć gimnastycznych oraz gier i zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

 • Celebrowanie urodzin dzieci

W przedszkolu organizujemy urodziny dzieci. W tym dniu Mały Jubilat dostaje "koronę" i zajmuje miejsce na "Złotej poduszce" przyjmując życzenia. Wszyscy śpiewają mu 100 lat!

 • Uroczystości rodzinne w przedszkolu

W naszym przedszkolu bardzo istotną rolę spełniają uroczystości rodzinne. Pozwalają nam realizować zadania i treści podane w programie. Stanowią one ważny czynnik w wychowaniu dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość. Dzieci na miarę swoich możliwości przeżywają jej treść, gdy dzięki radosnemu nastrojowi, barwnym strojom, dekoracjom, melodiom i tańcom zostawi ona ślad w ich pamięci. (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty)

 • Wydarzenia okolicznościowe

W przedszkolu celebrujemy ważne uroczystości kalendarzowe, zwracając dzieciom uwagę na takie ważne wydarzenia jak jasełka, Dzień Baśni, Kolorowe Dni, Dzień Misia, Urodziny Myszki Miki, itp. W takich dniach kolorowe czapy, strojne szaty, tematyczne akcesoria i akcenty wypełniają przedszkolną przestrzeń. Całe przedszkole zamienia się wtedy w magiczny zamek, film lub salę balową. To pomaga dzieciom przez chwilę odnaleźć się w innej roli, a także pomarzyć o byciu księciem lub księżniczką.

 

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami lokalowymi Przedszkola w zakładce Budynek 

 

Opłaty na rok szkolny 2021/2022

- wpisowe 400 zł (płatne jeden raz na cały czas trwania edukacji)

- czesne 550 zł za miesiąc

- wyżywienie 15zł za dzień

- obowiązkowe ubezpieczenie NNW (grupowe zawierane za pośrednictwem przedszkola - koszt ok. 45zł lub własne na podstawie oświadczenia)